Balanceren op de grens

Voor de tweede wandeling van onze driedaagse in Noord-Limburg haalden we onze inspiratie bij Pasar : de ruim 11 km lange wandeling “Balanceren op de grens”.

Vertrekpunt van deze wandeling is de parking van het Natuurcentrum de Wulp in Pelt. De wandeling loopt bijna volledig door 2 natuurreservaten : Hageven langs de Belgische kant van de grens en Plateaux langs de Nederlandse kant.

Het Hageven is een mozaïek van verschillende soorten natuur. De flanken en de toppen van de duinen zijn de droogste gronden van het gebied. Het zand verstuift nu niet meer zoals in vroegere tijden. Buntgras en ruig haarmos hebben het zand grotendeels gefixeerd.

In de jaren ’50 van de vorige eeuw werd de Dommel rechtgetrokken om de waterafvoer te versnellen en zo landbouw mogelijk te maken tot tegen de rivieroever. Als gevolg daarvan droogde het volledige gebied uit, zodat de moerassige kern van het Hageven veel kleiner werd. Die ingreep uit vroegere tijden is nu gedeeltelijk hersteld. In 2008 werden 10 meanders uitgegraven. Het water blijft zo langer opgehouden in het natuurgebied, zodat het opnieuw natter blijft, wat de kwaliteit van de natuur verhoogt en de Dommel zelf als biotoop voor vis, planten en macrofauna ook verbetert. Ook landschappelijk is het een hele verbetering. De wandelaar ziet nu een rivier zoals ze er eigenlijk moet uitzien: kronkelend in lange lussen.

Bossen zijn in het Hageven schaars. 200 meter oostelijk van de Verkeerde Lieve Heer ligt nog een laatste restant van een bebossingpoging rond 1890. Een perceel met krom gegroeide grove den. Op enkele kleinere plekken groeit een broekbos met vooral wilgen en elzen. Her en der staan knoestige berken en dennen, die het uitgestrekte landschap een wat verweerde indruk geven. (Bron : Natuurpunt).

De Plateaux bestaan voor een deel uit vloeiweiden langs de Dommel, die met populieren beplant zijn. Deze vloeiweiden zijn vanaf 1847 aangelegd. Ze werden bevloeid met kalkrijk water uit het Kempens Kanaal en gebruikt als hooiland. Het hooi werd per schip afgevoerd door een kanaal van 3 km lengte, met daarover de hoge brug, om de hoog beladen schepen te kunnen laten passeren, en een sluisje om het verval van 3 meter te overbruggen. Op de hogere delen staat naaldbos en heide. De Plateaux is samen met het Leenderbos en Groote Heide een Natura 2000 gebied onder de naam ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’, onder andere wegens het voorkomen van de kamsalamander. Naast vennen zijn ook zandverstuivingsgebieden hersteld.

In 1983 heeft de Vereniging Natuurmonumenten 13 ha vloeiweiden hersteld. Werkzaamheden onder beheer van Jan Bartels welke ook bijgedragen hebben aan herstel van heidegebied op de Plateaux. De vloeiweiden zijn ooit aangelegd in de tijd van Napoleon om gras te “oogsten” voor de paarden van zijn leger. Het bevloeien hield in dat er in een fijnmazig “slotensysteem” water over de graslanden vloeide. Dit water kwam van het Belgische Maas Schelde kanaal. Dit water is rijk aan kalk en mineralen. Hieraan is het te danken dat in dit gebied nog altijd uiterst zeldzame planten zoals de herfsttijloos te vinden zijn. Het water uit het Maas Schelde kanaal werd aangevoerd via een aanvoerkanaaltje. Omdat dit voor het terrein van levensbelang was is dit toentertijd door Natuurmonumenten ook aangekocht. Dit was de eerste keer dat Natuurmonumenten gronden buiten Nederland aankocht. (Bron : Wikipedia)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s