Het Klooster

Mijn geboortedorp Vorselaar wordt soms ook wel eens het dorp van de K’s genoemd. Die K’s staan dan voor de Kerk, het Kasteel, de Kaak (onze schandpaal op de markt) en natuurlijk ook voor het Klooster.

Als je door Vorselaar rijdt kan je er niet naast kijken: het klooster van de Congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen. De congregatie zelf werd officieel gesticht in 1834. Maar de geschiedenis begint eigenlijk 15 jaar vroeger wanneer de gravin van Vorselaar, Regina Van de Werve – della Faille het huis aan de westzijde van de markt koopt van drossaard Antonius Martinus Hoefkens. Ze wil er een Christelijke leerwerkschool voor arme kinderen oprichten.

IMG_2558.JPG IMG_2559.JPG

België staat dan echter nog altijd onder Nederlands en protestants bewind. Ze roept de hulp in van een priester die ze in de Antwerpse Sint-Carolus Borromeusparochie heeft leren kennen : Lodewijk Vincent Donche. Na de onafhankelijkheid van België werd begonnen met de bouw van een klooster.

IMG_2595.JPG

Het huidige klooster werd gebouwd tussen 1903 en 1905. Bij die verbouwing werd ook de kloosterkapel verbouwd en groter gemaakt. Die kapel bleek echter al snel te klein zodat de oude kapel werd afgebroken en werd vervangen door een nieuwe, grotere, kapel tussen 1911 en 1914. Het werd een neo-gotische kapel met Byzantijnse invloeden.

IMG_2608.JPG

IMG_2616.JPG

Als je dan de kans krijgt om dit klooster te bezoeken op de Nacht van de Geschiedenis dan moet je die kans grijpen. Zowel voor de namiddagsessie als voor de avondsessie had het lokale Davidsfonds 50 plaatsen beschikbaar. Onder de deskundige leiding van Zr. Maria Krols, 85 jaar jong maar dat was er niet aan te zien, heb ik vorige dinsdag in ieder geval veel bijgeleerd over de trots van Vorselaar.

IMG_2620.JPG

Maar ik heb vooral genoten van de kloosterkapel, mogelijk de mooiste kapel die ik ooit heb gezien.

IMG_2607.JPG