De Kroon

Londen, mei 1537. Margaret Bulmer zal weldra terechtgesteld worden op de brandstapel omdat ze weigert zich neer te leggen bij de nieuwe religieuze regels van Koning Hendrik VIII. Dat een dame van adel tot de brandstapel wordt veroordeeld en niet wordt onthoofd is heel uitzonderlijk.

Joanna Stafford, nicht van Margaret, ontvlucht haar klooster in Dartford om haar familie bij te staan. Ze wordt gearresteerd. Ook haar vader, die ze in jaren niet meer heeft gezien, is daar en wordt eveneens gearresteerd.

Beiden worden opgesloten in de Tower. Er gaan enkele maanden voorbij en dan krijgt Joanna bezoek van bisschop Stephen Gardiner, ooit vertrouweling van de koning, nu de vijand van Thomas Cromwell.

Gardiner geeft Joanna de opdracht om op zoek te gaan naar de mythische kroon van Athelstan, de eerste echte koning van Engeland. Deze kroon zou de doornen kroon van Jezus zijn en zou magische krachten bezitten. Enkel koningen die rein van hart zijn zouden de kroon kunnen dragen.

Samen met de monniken Edmund en Richard gaat ze terug naar Dartford Priory. Ze moet de kroon vinden. Doet ze dat niet dan staat het leven van haar vader op het spel. Edmund en Richard hebben ook zo hun redenen om de kroon terug te vinden. En tot slot zijn er nog de agenten van Cromwell en de Koning die rondlopen met hetzelfde doel.

Dan vallen er slachtoffers. Een aristocraat op bezoek in het klooster wordt vermoord, zijn vrouw pleegt zelfmoord, een zuster sterft … Zal Joanna de kroon vinden en zal ze op tijd zijn?

Tot zover de samenvatting van De Kroon, de debuutroman van Nancy Bilyeau. Een geweldige thriller die zich afspeelt in één van mijn favoriete periodes als het om historische thrillers en romans gaat : het Tudor-tijdperk. Na Philippa Gregory en C.J. Sansom spelen ook de boeken rond Joanna Stafford zich af in deze periode.

Gregory beschrijft vooral het leven aan het hof, Sansom laat de advocaat Shardlake moordzaken oplossen. Bij Nancy Bilyeau draait alles rond de (ex-)non Joanne Stafford. De twee volgende boeken staan bovenaan op mijn lijstje om aan te kopen.

De vraag is wel of ik ga wachten tot de vertalingen verschijnen of dat ik ze in het Engels koop.

de kroon groot.JPG