The Raven’s Head

Frankrijk 1224.

De zeventienjarige Vincent, assistent van Gaspard, bibliothecaris van Graaf Philippe van LIngones voelt zich niet goed in zijn job. Maar dan ontdekt hij een geheim van zijn Heer en Meester. Hij denkt een slag te kunnen slaan door de graaf een beetje te chanteren.

Dat draait echter verkeerd uit. De graaf stuurt hem pad. Hij moet een zilveren ravenkop wegbrengen. Onderweg wordt hij aangevallen door rovers die het niet op zijn rijkdommen maar wel op zijn leven gemunt hebben. Ternauwernood kan hij ontsnappen en hij vlucht naar Engeland.

Een bos ergens in Engeland, 1224.

De vijfjarige Wilky woont met zijn vader Hudde, zijn moeder Meggy en een hoop broertjes in het bos. Plots staan er in het midden van de nacht enkele paters in witte gewaden voor de deur. Zij komen Wilky halen en nemen hem mee naar de abdij. Voortaan zal hij Regulus heten. In de abdij zitten nog meer jongens. ’s Nachts worden ze soms weggehaald en dan ondergaan ze heel geheimzinnige experimenten. Sommige jongens komen zelfs niet terug.

Langley Town, Norfolk, 1224.

De vijftienjarige Gisa helpt haar oom Thomas in de apotheek. Op een avond komt de kasteelheer, Baron Sylvain, haar opeisen. Voortaan zal ze niet meer in de apotheek werken maar wel in het kasteel van de baron. Ook de baron lijkt zich bezig te houden met heel vreemde experimenten.

Ogenschijnlijk hebben Vincent, Wilky en Gisa niets met elkaar gemeen maar toch kruisen hun paden. Een vurige climax biedt zich aan.

Tot zover het verhaal van THE RAVEN, het nieuwste boek van Karen Maitland. Alweer een verhaal waarin de sfeer van de middeleeuwen perfect wordt weergegeven. Doe daar nog wat bijgeloof, alchemie en de zoektocht naar het eeuwige leven bij en je hebt een spannend verhaal zoals enkel Karen Maitland ze weet te brengen.

Voorlopig is dit jammer genoeg het laatste boek van Maitland. Ik kan niet wachten op haar volgende.

Mijn volgende boek zal me terugbrengen naar het Londen van 1944 waar Sergeant Frederick Troy van de politie zich ondanks de moeilijke tijden misdaden probeert op te lossen.

ravengroot.JPG