Poerim

Knipsel.JPGNooit te oud om te leren. Dat zeggen de mensen al eens.

Ik heb vandaag in ieder geval iets bijgeleerd. En dan nog wel tijdens mijn fietstochtje van ’t werk naar het Centraal Station.

Normaal gezien is dat een saai ritje. Tegen het verkeer in door de Lamorinièrestraat rijden is soms wel (levens)gevaarlijk maar voor de rest saai. Vandaag was het echter anders. Veel heel kleurrijk verklede kinderen. De rest van de Joodse gemeenschap liep er op z’n paasbest bij.

De fietsster die naast me stopte aan de Plantin Moretuslei was het ook opgevallen en sprak één van hen aan. Blijkt dat ze vandaag Poerim vieren. Wikipedia leert me het volgende:

Poerim (Hebreeuws: פורים), Poeriem of Poerem (Nederlands-Jiddisch/Asjkenazisch) is een joods feest. Het uit de Oudperzische taal afkomstige woord ‘poer’ betekent ‘lot’, reden waarom Poerim ook wel het Lotenfeest wordt genoemd. Het wordt gevierd op 14 adar in de joodse kalender en valt daarmee in het vroege voorjaar.

Op dit feest herdenkt men in het jodendom dat op deze dag het lot van het Joodse volk, dat in de vijfde eeuw v.Chr. in ballingschap leefde in het Perzische Rijk, een wending nam en het van uitroeiing werd gered. Dit wordt beschreven in het verhaal van Ester dat in het gelijknamige boek uit de Tenach staat beschreven. Koning Achasjveros (Xerxes) had de Jodin Ester (haar Hebreeuwse naam was Hadassa) tot vrouw genomen en daarmee werd zij ook koningin. Haar neef en pleegvader Mordechai was ter ore gekomen dat de Perzische antisemitische hoveling Haman een complot aan het smeden was om de Joden uit te roeien. Haman had daarvoor naar Perzisch gebruik door middel van een lot bepaald op welke dag hij dit wilde doen. Mordechai deelde dit aan Ester mee en dankzij haar hoge positie wist zij dit aan haar gemaal de Perzische koning over te brengen zodat er op tijd tegenmaatregelen konden worden genomen. Het resultaat was dat Haman met zijn zoons en verdere trawanten zelf ter dood werd gebracht en deze potentiële doemdag voor de Joden veranderde in een feestdag. (bron : Wikipedia)

Omdat verkleden een deel van het feest is wordt het ook wel eens Joods Carnaval genoemd.

Daarna nog iets heel grappigs meegemaakt. Toen onze trein moest vertrekken om 17u09 riep de treinbegeleider om dat we met vertraging zouden vertrekken. Enkele minuten later liet hij ons ook de reden van de vertraging weten : onze treinbestuurder was te laat. Zijn trein was met vertraging aangekomen. Echt gebeurd !

Erg vond ik de vertraging niet. 15 minuten extra lezen in “Schemerspel” van Arnaldur Indridason is geen straf.