Lange dagen

’t Zijn lange dagen tegenwoordig en dat zal zo nog wel twee weken blijven aanhouden.

Gisteren vroeg naar het werk vertrokken zodat ik vóór half acht (mijn normaal uur) nog wat Roparunwerk kon doen. Om 17u hadden we immers onze Roparun teambijeenkomst en die vroeg nog wat voorbereidingen. Het was ’s avonds dan ook al half acht eer ik terug op weg was naar huis.

Vandaag weer hetzelfde, al was ik nog een kwartiertje vroeger op ’t werk. Weliswaar geen teambijeenkomst vandaag maar wel het afsluiten van onze Roparuntombola. Een aantal prijzen moesten nog geregistreerd worden, tijdens de middagpauze moesten alle prijzen verhuisd worden naar het gelijkvloers en na het werk moesten de winnende lotjes dan nog op de prijzen gekleefd worden. De lootjes zelf werden door de onschuldige handen van mijn collega’s getrokken.

Het noteren van de winnende nummers nam echter wat meer tijd in beslag dan gedacht zodat het ruim 18u was eer ik naar huis kon vertrekken. Ook de volgende twee weken zal het vaak “van dat” zijn. Veel Roparunwerk dat “voor en na” moet gebeuren want ik heb uiteraard ook nog mijn gewoon werk en dat mag niet lijden onder de Roparun.